trr header lang

frontloeberTidligere deltaget på HOLDET?
Tjenstgørende ved Trænregimentet eller ved Hjemmeværnet i Nordjylland?
Marchduelig?
Omgængeligt gemyt?
Så skal du måske med på Trænregimentets marchhold i Nijmegen i 2023?

Læs relevante oplysninger om deltagelse i Nijmegenmarchen på Trænregimentets hold. Oplysninger af generel karakter findes på Dansk Nijmegendelegations hjemmeside. (Se Links.) I arkivet findes beskrivelser og billeder fra perioden 1975 - 2022. Var du med, så kik tilbage på 'dengang der var soldater til' :-) Er du ny i forhold til marchen, giver arkivet forhåbentlig indblik i, hvad det går ud på. God læselyst - og HUSK tilmelding! Spørgsmål rettes primært til holdføreren, Jes Mose Jensen, Aalborg Kaserner.