trr header lang

Holdets sammensætning:

  • Holdfører: SG Jes Mose Jensen.
  • Cykelordonnans: ?.
  • Marchgængere: 21.

ØV - kan ikke huske, hvem der var ordonnans dette år - hjælp?

Af personer, der siden har gået mange gange på holdet, kan fremhæves:

  • Karen Marie Brøgger. (Efter at Karen i 1992 faktisk havde været holdfører for os, havde vi de følgende år haft et herligt forhold til hinanden. Da Karen ikke mere stillede hold, blev hun nu indlemmet på DRLR hold som en helt naturlig ting. Karen har på forskellig vis gået på holdet mange gange siden - og vi holder fortsat nær kontakt til hinanden i Nijmegen - senest i 2022!
  • Klaus (SEP) Kristiansen. Klaus havde i flere år gået på et hold opstillet af HOK Særlige EfterretningsPatrulje (SEP). Da denne enhed blev nedlagt - hvilket jeg som sagsbehandler ved HOK naturligvis fik skylden for - besluttede Klaus SEP at overgive sig helt til 'fjenden'. Klaus har været trofast marchgænger på vort hold lige siden.
  • Kim Åge Nielsen. Også Kim Åge havde en fortid fra SEP, men var dog tillige 'opdraget' hos DRLR, hvor jeg var kompagnichef for det kompagni, hvor Kim Åge var rekrut. (4 MOT). Kim Åge har ikke været så trofast som Klaus SEP, men har dog bl.a. opnået at få den 'smukke' pokal som 15. gangs gænger.

(Billeder følger - måske)


OC/MJ
STUV02/UDVAFD/HOK