Graensemarch

Holdføreren har besluttet, at holdet til Nijmegenmarch går samlet 'kontrolmarch' i år. Det sker ved Grænsemarchen!

Nogle få af os har gået denne march igennem rigtig mange år, så det skal blive skønt at se 'op til' 30 deltagere fra Trænregimentet i grænselandet den sidste weekend i maj.

SENESTE NYT (16 MAJ): Det ser ud til, at der bliver ca. 16 deltagere fra marchholdet til Grænsemarchen.

Detaljer omkring tilmelding, betaling, transport m.v. er tilgået direlte.

På gensyn på Lyreskovskolen i Bov FRE 25 MAJ kl. 21:00.

SENESTE NYT:
Desværre blev vi kun 14 deltagere til marchen, da det blev alvor. Vi havde en god march, der bød på godt socialt samvær, mange kilometre, høje temperaturer og ikke alt for mange vabler eller andre skavanker. Vi melder hermed KLAR til holdføreren :-)


OC/Webmaster

Walk of the World 02

Walk of the World 01

 

 

 


Har du tidligere deltaget på HOLDET? Er du tjenstgørende ved Trænregimentet eller ved Hjemmeværnet i Nordjylland? Marchduelig? Omgængeligt gemyt? Så deltager du måske på Trænregimentets marchhold i Nijmegen i 2018!

Holdet 2017

Her finder du relevante oplysninger om forberedelse til og deltagelse i Nimegenmarchen. Oplysninger af generel karakter findes på Dansk Nijmegendelegations hjemmeside. (Se Links.)

Nijmegenmarch.dk startede som en personlig hjemmeside, hvor jeg samlede minder fra egen deltagelse igennem årene. Det bærer siden præg af. Jeg håber dog, at den kan være til nytte/inspiration for nye deltagere.

Under arkiv findes beskrivelser og billeder fra et 'halvt liv' i Nijmegen. Var du selv med, så kik tilbage på 'dengang der var soldater til' :-) Er du ny i forhold til deltagelse i marchen, så giver arkivet indblik i, hvad det går ud på. Husk, at et billede - eller video - ofte siger mere end mange, lange ord.

God læselyst - og HUSK tilmelding!

Spørgsmål rettes til undertegnede (evt. i Gæstebogen) eller til holdføreren, Jes Mose Jensen, Aalborg Kaserner.


OC/Webmaster