trr header lang

Siden 1986 har der traditionelt været tildelt jubilarer på holdet en særlig erkendtlighed.

Fra 2013 ser oversigten over disse udmærkelser således ud:

Faneplade til holdets kvartermærke (Dannebrog)

Hvert år påsættes faneplade med årstal og antal deltagere for pågældende år. Traditionelt påsættes fanepladen på fjerdedagen ”et sted sidst på ruten”. Superpinkien slår første søm i og superpinkien fra forrige år slår næste søm i.

Individuelle udmærkelser

Hver deltager modtager hvert år medalje/tal jf. deltagerens anciennitet i Nijmegenmarchen for gennemført march. Cykelordonnanser modtager en anden medalje/tal for at have hjulpet andre til at gennemføre!

Medaljen er pænest med tal på, hvorfor mange af holdets deltagere er ”evigt vandrende”. Derudover medvirker godt kammeratskab i sublime omgivelser naturligvis i særlig grad til, at man kommer igen år efter år.

10. gang på TRR hold

Skjold med holdmedalje og navn til evigt eje.

15. gang på TRR hold

15 års pokal (evigt vandrende). Årstal og navn indgraveres!

Pokalen indstiftedes i 1991, hvor den tildeltes OC, som - efter nogen betænksomhed - efterfølgende (i 1998) lod den blive evigt vandrende.

20. + 25. + 30. + 35. + 40. gang på TRR hold

Veterantrofæ (evigt vandrende). Indgravering af årstal og navn ved hvert jubilæum. Ved sammenfald i jubilæum, opbevares pokalen ved ældste (antal gange) gænger.

Trofæet er firkantet, hvilket symboliserer, at det er en firedags march (Vierdaagse).

Vægten er 10 kg, som symboliserer den reglementerede vægt på udrustningen.

Blylodderne er symbolet på, hvad vi ”gemmer” i udrustningen.

På blylodderne er regimentsmærkerne fra marchholdets tilhørsforhold placeret. Det er Dronningens Livregiment (1975 - 2000), Prinsens Livregiment (Hold Nord) (2001 - 2003) og endelig Trænregimentet (2004 -). Kronen på trofæet er holdmedaljen, som er placeret på toppen af 'værket'.

Fronten viser teksten Nijmegenmarch, Trænregimentet samt ”You´ll never walk alone”, som nærmest er synonymt med Nijmegenmarchen i lighed med ”Willen is kunnen”. Farverne på navneskiltene (rød og hvid, grøn og orange) symboliserer de danske farver samt Nijmegen by´s farver.