trr header lang

HeumensoordNijmegenmarchen i 70'erne vil af ældre deltagere blive husket for stegende hede i 1972, hvor to deltagere - her iblandt en dansker - i 34 grader varme og høj luftfugtighed, fik hedeslag og døde kort efter. i 1974 gik en deltager hele vejen fra sit hjem i Schweiz til Nijmegen, i alt 750 km.

I 1975 deltog jeg for første gang sammen med 11 andre soldater fra Dronningens Livregiment.

VierdaagseliedI 1976 var der jubilæum i Nijmegen. Dette markerede den danske delegation ved at lade et hold på ikke mindre end 56 mand marchere hele vejen fra København til Nijmegen. En bedrift der er gentaget flere gange siden.

Holdet, der gik denne lange tur første gang, havde i øvrigt min daværende kompagnichef, MJ Anders Lønstadt, som holdfører.

Mit andet år som holdfører i 1977 blev samtidig min sidste march i 70'erne, idet jeg de efterfølgende to år måtte holde pause, da tjeneste på Hærens Officersskole ikke tillod frihed i uge 29.

Centrum IndmarchI 1978 dannede min gode kollega fra Dronningens Livregiment, Sekondløjtnant Hans Åge Simonsen, et hold fra regimentet.

1979 var et 'sort år' i statistikken. Der deltog slet ingen fra regimentet! Lige siden har der hvert år deltaget et hold fra Nørre Uttrup Kaserne (senere Aalborg Kaserner) i Nijmegen. Lad os holde denne statistik.

Det holdt så ikke helt, men den ene gang siden, vi ikke har gennemført marchen må tilskrives KNBLO og eventuelt vejrguderne. I 20?? blev marchen afblæst efter første dags march. Det var for varmt til, at arrangørerne turde lade så mange deltagere gå ud på vejene igen. Vi vendte derfor næsen hjemover efter kun én dags march.