trr header lang

Holdets sammensætning:

  • Holdfører: MJ O. Christiansen.
  • Cykelordonnans: SSG C.L. Dahl.
  • Marchgængere: 13.

Vanskeligt lige at genkalde dette år for nogle intelligente bemærkninger. (Kommer måske senere)

Cykelordonnansen - SSG C. L. Dahl - havde, som vort krav til en ordonnans normalt har været, deltaget som gænger tidligere. Det specielle var, at det for C. L. Dahls vedkommende skete for meget længe siden, nemlig i 1976 som var min eget første march som holdfører. Vi fik rimelig god støtte fra ordonnansen også dette år, lige bortset fra de perioder, hvor han skulle pleje omgang med længere pauser inklusive kaffe og øl med cykelkollegaer.

(Der kommmer lidt mere fra indlæg i Gyldenløve samt billeder)


OC/MJ
STUV02/UDVAFD/HOK