trr header lang

Holdets sammensætning:

  • Holdfører: SSG Jes Mose Jensen.
  • Cykelordonnans: OS Lars Rosenkrantz Poulsen + Knud Sandtorp.
  • Marchgængere: 25.

Holdet

Undertegnede unddragede så skammeligt fra dette års Nijmegenmarch. Jeg prioriterede anderledes og tog imod et tilbud om at være med ved Military World Games i Rio, Brasilien i samme periode. Egentlig skulle/burde holdets efterhånden faste holdfører - Jes Mose Jensen - der er træner for samme landshold, også have været med i Rio. Heldigvis - for marchholdet - prioriterede Jes Mose Nijmegenmarchen, så han passede sit job i forhold til marchholdet.

MPJes Mose Jensen kunne fejre sit velfortjente 25. års march i Nijmegen med hvad dertil hører af gave fra delegationen, endnu et tal til båndet fra KNBLO og ikke mindst - og specielt for vores hold - et fanebånd i marchens farver. Nu er Jes Mose oppe at 'hænge' sammen med Ole Betjent og undertegnede. Der er plads til flere fanebånd på marchholdets gamle fane, så hæng blot i, alle i øvrige.

Året var desværre skæmmet af flere frafald på holdet, som dog ikke ødelagde oplevelsen for de, der kæmpede sig igennem. Som nævnt længere nede, deltog i 2011  en del MP'ere på holdet. De var nogle formidable ambassadører for såvel Trænregimentet som dansk forsvar.

MPiFrontOm frafaldet skyldes manglende træning, forkert holdning til arbejdet, manglende motivation da det virkelig gjaldt eller helt andre årsager, skal være usagt, men sådanne overvejelser ligger naturligt i baghovedet på mange af de rutinerede på holdet.

En flot præsentation på holdet blev ydet af de forholdsvis mange MP'ere, der havde fundet ind på holdet i 2011. Jeg tillader mig ar håbe på deltagelse af rigtig mange tjenestegørende fra Aalborg Kaserner i fremtiden. Som én af landets største garnisoner, bør dette være muligt. Vi ser også gerne fremover et marchhold med en god blanding af tjenestegørende og hjemsendte/pensionerede, ligesom blandingen af nogle med mange år i marchstøvler og nogle helt nye deltagere, der for første gang står over for denne udfordring. Vi SKAL have både veteraner og nyt blod på holdet!


OC/OL (retired)
Pensionist