trr header lang

Holdets sammensætning:

  • Holdfører: SSG Jes Mose Jensen.
  • Cykelordonnans: PL Charlotte Brath (SOS).
  • Marchgængere: 14.

Holdet 2017

2017 blev for Trænregimentets marchhold en noget anderledes - men spændende - år.

Alt for mange - heriblandt gæve og garvede mangeårige deltagere - magtede ikke at stille op. Og med udsigt til kun 8 deltagere på holdet slog marchledelsen os sammen med et andet mindre hold fra Søværnets Officersskole (SOS). Vi så ikke hinanden, før vi mødtes i Søgaardlejren for sydgående lørdag nat, men det skulle heldigvis vise sig, at vi spillede i samme takt og have samme indstilling til opgaven, så det blev helt igennem en fin oplevelse både før, under og efter de enkelte marchdage. Jeg vover faktisk at sige, at vi lærte en del af hinanden undervejs, og et sådant værnsfælles samarbejde kan på denne baggrund sagtens anbefales.

Desværre mistede vi en enkelt marchgænger fra SOS på 3. dag. Han havde gået marchen en enkelt gang tidligere, så han burde være lidt forberedt på strabadserne, men det gik altså ikke denne gang. Ærgerligt for ham og holdet, men resten klarede det fint alle dagene.

Der indbydes til traditionel billedaften 07 OKT - skriv det i kalenderen - nærmere tilgår, men det ligger fast at stedet er Fredericia, så køreafstand for TRR og SOS er næsten den samme - altså ingen acceptable undskyldninger. (For søfolk kan oplyses, at Fredericia har glimrende kajforhold, hvis det skulle blive nødvendigt.)

Allervigtigst - der er 102. Nijmegenmarch i 2018 - husk tilmelding i go' tid.


OC/OL (retired)
Pensionist